Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.10.2022 13:19 (Üye) Soru : Merabalar maliye yaptığı denetimde işyerinde 3 kişinin sigortalı olduğunu yazmış fakat işyerinde bu 3 kişinin her hangi bir girişleri yapılmamıştır ayrıca bu işyerin sigorta işyeri tescili mevcut değil biz geriye doğru işyeri dosyasını açıp girişleri yaparsak bir cezayı işlem olurmu yada sizlerin tafsiyesi nedir ?

Cevap : Denetim tutanağına istinaden yapacağınız işyeri tescili de işçi girişleri de cezalı olacaktır. Denetimin amacı da budur. Sigortasız çalışan tespiti ve ipc kesilmesi. Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. 102 ikinci fıkra Asgari ücretin 3 katının 1/4 ü işçi giriş ipc asgari ücret *2 katı
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.