Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.10.2022 11:04 (Üye) Soru : Üstad merhaba, Irak'ta inşaat işi yapacak firmamızın sigortalı işçileri için Türkiye'den herhangi bir sigorta primi yatması gerekiyor mu ?

Cevap : Yurt dışında iş üstlenen işverenlerce götürülen Türk işçilerinden; Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkeye gidenlerin sosyal güvenlik hakları ikili akitler ile belirlenmektedir. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere gidenlerin sosyal güvenlik hakları ise; 5510 sayılı Kanunun 5.maddesinin “g” bendi kapsamında düzenlenmektedir. Anılan Kanun hükmüne göre; “Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.