Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.10.2022 16:17 (Üye) Soru : Odanız tarafından tarafıma verilen cevapta, Youtuber'lerın, faaliyetleri nedeniyle sponsorluk ve reklam alabildiği, Gelir Vergisi'ne tabi oldukları, Ayrı bir iş/meslek alanı olarak kabul edildikleri, dolayısıyla; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile mesleki faaliyet icra eden meslek mensuplarının aynı zamanda Youtuber olarak faaliyette bulunmaları mümkün olamayacağı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olduğu halde, bu unvan ile mesleki faaliyet icra etmeyen kişilerin ise, Youtuber olarak faaliyette bulunmalarının mümkün olabildiği ifade edilmiştir. Ruhsat sahibi olup, ofis veya şirketlerde Muhasebe Elemanı, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı, vb. pozisyonlarda çalışanlar mesleki unvanı ile mesleki faaliyet icra eden Meslek Mensupları kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyecekleri, aksi takdirde mesleki unvanlarını kullanmaksızın mesleki faaliyet icra edenler kapsamında mı değerlendirilmeleri gerektiği hakkında görüşünüze başvurulmuştur. Konuya ilişkin tarafıma yardımcı olunması için, Gereğini arz ederim.

Cevap : Serbest çalışan meslek mensupları bahsettiğiniz ticari faliyette bulunamaz. (3568 SK. Md.44 ticaret yasağı) Bağmlı çalışanlar Youtuber olarak faaliyette bulunmaları mümkün dür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.