Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2022 09:46 (Üye) Soru : merhaba , kiliseye ait bir vakıf için , 2021 yılı itibarıyla Dernek ve Vakıflara ait kuruluşların vergi levhası olması gerektiği yönünde MASAK bölümünden tarafımıza bildirildi. konu ile ilgili bilgi alabilir miyiz. ?

Cevap : Dernek ve vakıfın Tüzel kişiliğinin vergi levhası olmaz. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri Kurumlar vergisi mükellefi oldukları için Vergi levhası oluşturulur.MASAK 'ın verdiği bilgi yanlıştır . VUK 5/4. maddeyi inceleyiniz. " Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile SERMAYE ŞİRKETLERİ her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.