Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2022 12:03 (Üye) Soru : Merhaba , Serbest Meslek Faaliyetinde bulunan Veteriner bir mükellefim var.3 yıl önce almış olduğu binek aracını satmak istiyor . Son dönemde yaşana enflasyon ile arada oluşan değer artışı çok çıkmaktadır. Bunun için Binek otomobillerde yeniden değerleme yapılabilir mi. Yapılabilir ise bilgi rica ediyorum. Teşekkürler.

Cevap : Yeniden değerlendirme işlemini Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yapabilir İşletme esasına göre ve serbest meslek esasına göre defter tutanlar YAPAMAZ. Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır. 530 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ . Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler: MADDE 4 – (1) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar. (2) Aşağıda yer alan mükellefler, 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkra hükümlerinden YARARLANAMAZ. a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler. b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler. c) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler. ç) Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler. d) Sigorta ve reasürans şirketleri. e) Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları. f) Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler. g) 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.