Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2022 13:21 (Üye) Soru : geçmil yıl karınının bir kısmını sermayeye ilave edeceğiz ben vergi yok biliyorum genel kurul kararı ve smmm raporlarıyla tescil edilerek yapılıyor nasıl yapıldığını söyleyebilirmisiniz sadece 1 tertip yedek akça ayırıp yapabilirmiyim ttk göre vergilendirmeden yapamazsınız denildi avukat aynı zamanda smmm bir arkadas beni çelişkiye düşürdü teşekkürler

Cevap : Geçmiş yıl karlarının bir kısmı veya tamamı sermayeyey eklenmesi alinde GVK 94. maddeye göre Stopaj yapılmaz. Avukat ve smmm arkadaşınız GVK 94. maddeyi incelesinler Vergi Tevkifatı Madde 94 6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin; b)(4842 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24.04.2003) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.