Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2022 16:29 (Üye) Soru : Şirketler bankalardaki mevduatlarını 7394 Sayılı Torba Kanunla getirilen yatırım fonlarına yatırılan tutarların katılım kazançları Kurumlar Vergisinden istisna mıdır? bilgi verilmesini önemle rica ederim. Saygılarımla

Cevap : Tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile söz konusu fonların katılma paylarından, dönem sonu değerlemesine tabi olanların değerlemeden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna dır. (KVK 5)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.