Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2022 17:22 (Üye) Soru : sayın yetkili, müşavirliğini yapmakta olduğumuz bir avukat için şoyle bir durum söz konusudur. açılan dava sonucu avukatımız ve mükevvili davayı kazanmış olmakla birlikte varlık fonuna ait firma davayı kaybetmiştir. bu firma avukatlık ücretinden 1200,57 tl tutarında 311 sayılı gelir vergisi kanuna göre kesinti yapmış ve kalan tutarı icra müdürlüğüne yatırmıştır. buna göre tarafımızdan serbest meslek makbuzu düzenlenecekmidir. düzünlenecek olan serbest meslek makbuzunda gelir vergisi sstopaj kesintii olacakmıdır. bunu karşı taraf mı beyan edecek yoksa tarafımızdan mı beyan edilecektir. serbest meslek makbuzu düzenlenirken kesilen stopaj kadar mı makbuz düzenlenecek kdv hesaplanacakmıdır. icra dairesi alacağı 36730,47 icra dairesine yatırılan 35529,90 .... stopaj kesintisi 1200,57.... avukatlık ücreti toplamı 6674,16 olup %20 1334,83 tl çıkarken 1200,57 kesinti yapılmış. hesaplamasını vermemişler. durum hakkındaki görüşlerinizi paylaşmanızı rica eder saygılar sunarız

Cevap : Gelir Vergisi Kanunun numarası 193 dür. Sorunuzda bahsettiğin 311 sayısı ise; 20/05/2020 Tarih ve 31137 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 311 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğidir. Müşteriniz Avukat için tebliğin SEKİZİNCİ BÖLÜMÜ nü incelyiniz İlgili bölümde örnek olaylar ve belge düzeni mevcutdur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.