Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.10.2022 12:08 (Üye) Soru : iyi günler.(hafif işlerde)15 yaş sigorta girişi için çalışacak personelin sigorta girişini yaparken sigorta kolu ne olarak seçilmelidir?

Cevap : Genç işçi On beş yaşını tamamlamış, ancak an sekiz yaşını tamamlamamış kişidir. Hafif iş ise,Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; İş mevzuatında çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ayrı düzenlenmiştir • Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, • Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işlerdir. Bu iş ne ise ofis boy vs meslek kodlarından uygun ve fiilen yaptığı işin kodu seçilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.