Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.10.2022 17:30 (Üye) Soru : merhaba sn üstad şirketlerin aktifinde kayıtlı taşınmazlar 2 yıl aktifde kalırlarsa ve sonra satılırsa aradaki olumlu farkın %75 i vergiden muaf oluyor. şirketler aktiflerine konut alırlarsa da aynı muafiyet var mı ?

Cevap : İstisna (muafiyet değil .Muafiyet kavramı farklı bir kavramdır.) ; % 75 değil % 50 dir. Taşınmaz satışından doğan kazancın kalan kısmı (%50'lik diğer kısmı) ise vergilendirilir. Ancak, 5/12/2017 tarihinden önce yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın %75’lik kısmı istisna uygulamasına konu edilebilir. Gayrimenkulün cinsi ve vasfının önemi yoktur. Arsa, Arazi Konut,İş yeri farkı yoK.Hepside istisnadan yararlanır. Aşağıdaki inkdeki rehberi inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/Kurumlarin_Tasinmaz_Rehberi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.