Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.10.2022 11:35 (Üye) Soru : Merhaba, Odanızın 5xxxxx nolu üyesiiym. Kendime ait ofisim bulunmaktadır. Serbest Meslek Erbabı olarak faaliyetimi devam ettirmekteyim. Aynı zamanda başka bir firmada İNSAN KAYNAKLARI uzmanı olarak çalışmak istiyorum. Firmada herhangi bir imza yetkim olmamakla beraber Mührüm ve kaşem firma ile bağımsızdır, herhangi bir kullanıma tabi olmayacaktır. Bu koşullar doğrultusunda 4A lı olmam konusunda herhangi bir sakınca var mıdır ? Yaptığım araştırmalarda şöyle bir karar gördüm; Serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu unvan ve tasdik yetkilerine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere tabi hizmet akdiyle çalışmalarının yasaklandığı, bir başka anlatımla, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tabi olarak hizmet akdiyle çalışmasının önünde yasal yönden bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Diyerek konuya açıklık getirmiştir. (T.C.ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/1385 KARAR NO : 2015/504 Konu ile ilgili dönüşlerinizi bekliyorum. Teşekkürler...

Cevap : Büro faaliyetinde bulunan meslek mensupları hangi unvan ile olur ise olsun bir işverene bağlı olarak çalışamaz.Serbest çalışanlar Bağ- Kurlu olmak zorundadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.