Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.10.2022 16:44 (Üye) Soru : Merbahalar kapalı çarşıda bir mükellef ; aşağıdaki gibi bir yazı attı. Yolcu beraberinde yabancıya kesilen faturalarda tutar nakit kesilme izni kalktı mı ? acaba yardımcı olabilir misiniz ? telekkürler. Maliye Bakanlığı 23 Temmuz 2022’de yayımladığı tebliğle Yabancılara ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerin yapacakları işlemlerin tevsik zorunluluğu dışında kalabilmesi için aranan bazı şartlar var. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz: * Düzenlenecek faturalara söz konusu kapsam dışına alınan kişilerin pasaport numarası yazılacak, * Nakit tahsil edilen tutarlar, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar (yani satıcılar) tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilecek. Eğer aracı olarak banka kullanılıyorsa, bankaya yatırılarak dekonta bağlanacak. Tevsik zorunluğuna uymamanın cezası ne? Tevsik zorunluğuna uymamanın ciddi bir cezası var. Tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için işleme konu tutarın yüzde 5'i oranında özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekiyor. Ancak, bu cezanın yıllık bir sınırı var, 2022 yılı için toplam ceza tutarı 2,5 milyon TL'yi aşamıyor (VUK Mükerrer Md.355).

Cevap : Gönderdiğiniz bilgilendirme yazısı doğrudur. Bu konuda odamızın web sayfasındada bu duyuru 23/07/2022 de yapılmıştır. Mevzautdaki değişiklikler güncek olarak web sayfamızda yayımlanmaktadır. web sayfamızı takip etmenizi öneririz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3440/Mevzuat-Dosya/25072022-vuk-540-gn-tb.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.