Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.10.2022 13:00 (Üye) Soru : Saygı değer danışmanın hayırlı çalışmalar dilerim. Bizlere her konuda yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Teknopark bölgesinde faaliyet göstermeye başlayan firmamız ile üniversitede görevli bir akademisyen ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Sgk mevzuatı bakımından yapmamız gereken özellikli bir husus var mıdır. Her ay düzenli ödeme yapılacaktır. Teşekkürler.

Cevap : İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince şirketin Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisindeki faaliyetleri kapsamında danışmanlık hizmeti alınan üniversitede görevli bulunan akademik personelin; – Şirkete tabi ve bağlı olarak çalışmaları (personel ile şirket arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanmış olması) halinde, bunlara yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi ve Şirketinizce bir takvim yılında yapılan ödemelerin kümülatif matrah esas alınarak tevkif suretiyle vergilendirilmesi, – Şirkete tabi ve bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına çalışmaları halinde ise bunlara yapılacak ödemelerin serbest meslek ödemesi olarak kabul edilerek, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.