Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.10.2022 12:25 (Üye) Soru : Üstad Merhaba Prefabrik konut binası yapmaktayız.Yapı ruhsatlı yerlere 150 m2 ye kadar %8 KDV li fatura kesmekteyiz. Müşterilerimizden Artvin_şavşat ilçesine bağlı belediyenin olmadığı yerde yapacağı 30 m2 ev için Artvin ili Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünden "Yapı ruhsatı tabi olmayan yerler arasında olmadığından yapı ruhsatı düzenlenmeyip sadece prefabrik ev yapılabili" görüşü diye bir yazı vermiştir. Bu yazıya istinaden KDV %8 olarak fatura kesip kesmeme konusunda görüşünüzü arz ederiz. Saygılarımla

Cevap : 01/04/2022 tarihinden itibaren Yapı ruhsatı dikkate alınmaksızın Aşağıdaki oranlar uygulanır. a)- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında (KENTSEL DÖNÜŞÜM) rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. b)- Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır .Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. c)- Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 KDV oranı, aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.