Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.10.2022 14:51 (Üye) Soru : merhaba mükellef MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ vermektedir. bu hizmeti verdiğinde tevkifat sadece *belirli alıcılar* olan firmalaramı uygulaması gerekir yoksa tüm kdv mükelleflerinmi. tebliğlerde fazla değişiklik oldu güncel bilgiye ulaşamadım. bir yazıda kdv mükellefleri ve belirli alıcılar okuyunca size sorararakta teyit etmek istedik.

Cevap : MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ için değişiklik olmamıştır .SADECE BELİRLENMİŞ ALICALAR VERİLEN hizmetlerde 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır. güncel liste web sayfamızda pratik bilgiler bölümünde mevcutdur. BELİRLENMİŞ ALICILAR LİSTESİ **5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, **Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar **Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, **Sendikalar ve üst kuruluşları, **Vakıf üniversiteleri, **Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, **Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), **Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, **Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, **Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, **Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler **Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.