Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.10.2022 16:31 (Üye) Soru : Merhabalar,ltd.şti.olan bir mükellefimizin sgklı bir çalışanı şirkete her hangi bir mazeret bildirmeden 10 gün boyunca işe gelmemiştir. Şirketimiz çalışana 'iş sözleşmesinin feshi ihbarnamesi' göndermiş ancak çalışan bu ihbarnameye şimdiye kadar (20 gün geçti) hiç bir şekilde cevap vermemiştir. Sorumuz şu; şimdi bu çalışanımızın işten çıkışını yapacağız fakat işten çıkış nedenini 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) maddesine göre mi?YOKSA 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi maddesine göre mi ? düzenlesek hangisi daha doğru olur. Görüşlerinize ihtiyaç duyduk.Cevap için şimdiden teşekkürler.

Cevap : 4857 sayılı İş Kanununun 25/II-g maddesine göre; • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi, • İşçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi, Durumlarında devamsızlık nedeniyle işçinin iş sözleşmesi feshedilebilecektir İşçinin savunmasını istemek üzere noterden gönderilen ihtarnamenin işçiye tebliğ edilip edilmediğinin sürekli takip edilmesi ve işçiye tebliğ edildikten sonra tebliğ şerhinin de ihtarnamenin arka yüzüne yazdırılması gereklidir işten çıkış 48 kod İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.