Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.10.2022 16:48 (Üye) Soru : Merhabalar, Askerlik nedeni ile işten ayrılan personel, kıdem tazminatı ve yıllık ücret izinlerini alarak işten ayrıldı. Tüm hakları ödendi. Personel 6 aylık askerlik hizmetini tamamlayarak tekrardan aynı şirkette işe başladı. personelin yıllık izin süreleri hangi tarihte başlayacaktır. İlk işe Giriş tarihi : 10.10.2016 İşten Ayrılış Tarihi 26.07.2021 Tekrar işe giriş tarihi: 01.03.2022 personelin yıllık izin süresi için hangi işe giriş tarihi ile başlar...

Cevap : Yargıtay kararlarına göre, işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilen bu dönemin, sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değil. Ancak önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, sonraki dönem çalışmalara eklenir. Yine, önceki çalışılan sürede bir yıl doldurulamadığı için izne hak kazanılmayan artık süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir. Yargıtayın., şyerinden ayrılırken işçinin tüm haklarının ödenmesi yıllık ücretli izin süresinin hesabında aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesap yapılmasına engel değildir. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olmasının, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmayacağını belirtmiştir yönünde görüşü de bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.