Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.10.2022 17:11 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Sgklı personelimiz 01.01.2020 tarihinde işe başladı 31.10.20221 tarihinde Muvazzaf askerlik dolayısı ile işten ayrıldı. Askerlik hizmetini bitirdikten sonra aynı işyerine 10.04.2022 tarihinde tekrar işe başladı, personel 25.10.2022 tarihinde yıllık izin hak ettiğini iddaa etmektedir.Konu ile ilgili bilgi vermenizi rica ederiz.

Cevap : Yargıtay kararlarına göre, işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilen bu dönemin, sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değil. Ancak önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, sonraki dönem çalışmalara eklenir. Yine, önceki çalışılan sürede bir yıl doldurulamadığı için izne hak kazanılmayan artık süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir. Yine yargıtayın:şyerinden ayrılırken işçinin tüm haklarının ödenmesi yıllık ücretli izin süresinin hesabında aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesap yapılmasına engel değildir. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olmasının, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmayacağını belirtmiştir görüşü de bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.