Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.10.2022 14:30 (Üye) Soru : Merhaba İşyeri kirasının form BA'da bildirilmesi için ödenmesi şartı aranır mı? Tahakkuka istinaden BA bildirimi yapılabilir mi? Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelge havuzuna konulan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 10.8.2010 tarihli özelgesinde “Kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır. Buna göre BA bildiriminde ödemenin mi esas alınması gerekir?

Cevap : Gider olarak muhasebe kaydına alınan iş yeri kirası ; Ba formuna yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.