Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2022 08:53 (Üye) Soru : Üstadım merhabalar 2022 3. dönem verilerine göre yılı beklemeden genel kurul kararı alarak kar dağıtım avansı yapmak isteyen A.Ş var. İSMMMO'nun yayınlamış olduğu kar dağıtımı sunumuna baktığımda muhasebe kaydında, 198 borç, 331 ve 360 alacak olarak yazılarak muhasebe kaydı oluşturulmuş. Dönem sonunda da 198 hesap 548 hesaba virmanlanmış. Bu şekilde yapıldığında 548 hesap borç tarafına yazılmış oldu. Fakat BDP de beyannameyi doldururken bu hesap sadece alacak olarak çalışabiliyor. beyanname dolduralamayacağından dolayı kaydı nasıl atmamız gerekiyor. Şayet 198 hesap yerine 131 hesabı kullandığımızı varsayarsak, kurular vergisinde 131 hesap çalıştığından dolayı adat faizi uygulamamız gerekir mi ? Konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum Teşekkürler

Cevap : Aşağıdaki kayıt yapılması daha uygun olur. 131 hesap için; Amaç avans kar dağıtımı olduğu dan Adat hesaplanmaz. --------------/-------------------------- 131 Ortaklardan Alacaklar ( Kâr payı avansı) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (Gelir Vergisi Stopajı %10 ) 331 Ortaklara Borçlar Kâr payı avansı tahakkuku ---------------/------------------------- 331 Ortaklara Borçlar 102 Bankalar Kâr payı avansı ödemesi --------------/------------------------- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 102 Bankalar Gelir vergisi stopajının ödemesi --------------/------------------------- 590 Dönem Net Kârı 131 Ortaklardan Alacaklar kâr payı avansının mahsup edilmesi --------------/-------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.