Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2022 13:50 (Üye) Soru : üstadım anonim şirket yönetim kurulu üyeleri 5 kişi var ancak yönetim kurulu üyelerinden 3 kişinin temsil ve ilzam yetkisi var. temsil ve ilzam yetkisi olmayan 2 kişinin vergi ve sgk borçlarından dolayı sorumluluğu var mı dır.

Cevap : 6183 SAYILI AATUHK Mük 35. madde aşağıdadır. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Mükerrer Madde 35 TÜZEL KİŞİLERLE kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır. Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz. Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler. YUKARIDAKİ MADDE HÜKMÜNE GÖRE; Anonim şirketler vergi cezaları, gecikme zammı, gecikme faizi, SGK prim borcu gibi kamu alacaklarının ödenmemesi halinde vergi dairesi tarafından takibe girmektedir. Bu takip sonucunda kamu alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememiş olması veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekir. Anonim şirket yönetim kurulu üyesi adına takip işlemlerinin başlatılabilmesi için; - şirket hakkında yapılan takipte hiç mal bulunmaması, - bulunan malların satış bedellerinin kamu alacağını karşılamaması, - şirket hakkında iflas kararı verilmiş olması ve iflas sonucunda malların toplam miktarı itibarıyla alacağın tamamının masadan karşılanamayacağının anlaşılması, - şirketin ticareti terk nedeniyle adresinde bulunamaması gibi nedenlerin mevcut olması gerekmektedir. Tüm bu şartların sağlanması halinde yönetim kurulu üyesi, şirketin vergi borçlarından şahsi malvarlığı ile sorumlu olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.