Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2022 10:59 (Üye) Soru : Sn. Danışmanımız merhabalar, Bildirimli fesih ile İhbar tarihi içerisinde yılı dolacak olan çalışan Kıdem tazminatına hak kazanmaktamıdır. Bu durumun yaşanmaması için bildirimli fesih yerine derhal fesih mi yapılması gerekir. Kıdem tazminat hakkı süresi bildirim tarihi itibariyle kesilirse bildirimli fesih ile kıdem tazminatı ödenmeden işlem yapılabilirmiydi. Çok çelişkide kalınmış olup, tamam denecek bir kaynağa da rastlayamadık. yardımlarınızı istirham eder, saygılar sunarım.

Cevap : İhbar önelinin süresi, fesih beyanının karşı tarafa ulaştığı andaki kıdemine göre hesaplanır. Sözleşmenin hangi tarihte sona ereceği hesaplanırken, bildirimin yapıldığı tarih üzerine kanunda belirtilen hafta kadar süre eklenir. İhbar önelinin süresi, sözleşmenin süresine dahildir. Dolayısıyla, fesih beyanının karşı tarafa ulaşmasından sonra işçinin çalıştığı ihbar önel süresi, işçilik alacaklarının hesaplanmasında dikkate alınacaktır (Süzek, 2021, 553). Bu doğrultuda; ihbar önel süresinde çalıştığını beyan ederek ve buna dayanarak işçi, kıdem tazminatı veya yıllık ücretli izin hakkını elde edebileceği gibi işe iade davası da açabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.