Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2022 11:41 (Üye) Soru : İyi günler, bir firmamız şirket faaliyetinde kullanılmak üzere 1.500.000,00 + kdv ( 270.000,00 ) tutarında bir binek araç satın almıştır. Yaptığımız muhasebe kayıtlarında kdv yi maliyete dahil ederek 254 nolu hesaba 1.770.000,00 - 320 nolu hesaba da 1.770.000,00 yazarak muhasebeleştirdik. Burada geçici vergi için amortisman hesaplarken mevcut tutarın sadece 430.000,00 üzerinden hesaplama yaptık ve gider hesabına attık, kalan tutar üzerinden de yine amortisman hesaplayarak KKEG hesabına attık. Burada yapılan işlem doğrumudur. Bu konuda bilgi alabilirmiyiz. İyi çalışmalar.

Cevap : Konu ile ilgili olarak hazırladığımız örnek çalışma aşağıdadır. Rakamlarınıza uyarlayarak işlem yapınız. 01/01/2022 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a)-Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2022 den itibaren 200.000 TL dır. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir. b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 01/01/2022 den itibaren 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2022 tarihinden itibaren 430.000 TL dir. 1)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE Örnek: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2022 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 300.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 75.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir. Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir. Alış Muhasebe kaydı; 300.000+120.00+75.600)= 495.600 ----------------15/01/2022---------- 254 495.600 102 495.600 --------------/--------------------- ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2022 yılı birinci geçici vergileme dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 430.000 TL’lik sınırdır. Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2022 yılı için 430.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. 3 aylık (Amortisman oranı %20) Amortisman tutarı: (495.600×0.20)x(3/12)= 24.780.- TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (430.000/495.600) x 24.780 = 21.500,- TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar ( 24.780 – 21.500) = 3.280 TL 3 aylık Amortisman gider kaydı ----------------31/03/2022------------- 760 / 770 21.500 689 (KKEG) 3.280 257 24.780 --------------/-------------------------- 2)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP, GİDER YAZILMASI HALİNDE : 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 200.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. Örnek: (Z) LİMİTED Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2022 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 300.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 150.000 TL ÖTV ve 81.000 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (150.000 + 81.000) = 231.000 TL, 2022 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 200.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 31.000 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre; Binek otomobilin vergisiz bedeli: 300.000 TL, Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 231.000 TL. Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 200.000 TL. KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 231.000 - 200.000 = 31.000 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------15/01/2021------------- 760 / 770 200.000 689 (KKEG) 31.600 254 300.000 102 531.600 --------------/--------------------- Satın Alınan Yeni Binek Otomobilin 2022 Birinci Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ÖTV+KDV hariç iktisap bedeli (2022 ) 300.000 TL’yi aşan yeni binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın ancak bu tutara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre; Amortisman tutarı: (300.000×0.20)x(3/12)= 15.000 TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (200.000/300.000)*15.000 =10.000 TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 15.000-10.000 =5.000 TL 3 aylık Amortisman kaydı ----------------31/03/2022------------- 760 / 770 10.000 689 (KKEG) 5.000 257 15.0000 --------------/------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.