Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2022 15:48 (Üye) Soru : Müşaviri bulunduğum firmayla çalışan faktöring şirketi,660 sayılı kararnameye dayanılarak ,2022 yılı sonunda başlaycak kamu gözetimi ve denetim standardı kurumu tarafından görevlendirilen ,smm olduğumu ,ilgili kişilere ,kurumlara, gerektiğinde ; kurumunuza gerekli bilgi ve belgeleri sunacağımı beyan ve taahhürt ederiz. şeklinde teyit yazızısı isteniyor.bunu vermek zorundamıyız..müeyyidesi nedir. ? lütfen cevaplayınız.

Cevap : Bağımsız denetim için yapılacak incelemede karşıt inceleme için gerekli teyit yazısının verilmesi gerektiği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.