Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2022 09:56 (Üye) Soru : Merhaba , Geçici vergi dönemlerinde finansman gider kısıtlaması hesaplamalarında kvyk ve özkaynaklar a ait tutarlar 2021 kesinleşen bilançodanmı bakacağız yoksa 2022 deki kesin olmayan değerleremi bakmamız gerek. Teşekkürler

Cevap : Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmayacaklarını tespit edeceklerdir. Yıllık dönemde; hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 31 Aralık tarihli bilanço, özel hesap dönemini kullanan mükelleflerde ise hesap döneminin son günü itibarıyla çıkarılacak bilanço esas alınacaktır. Yukarıdaki açıklamalara göre baz alınacak Bilanço kavramı için Geçiici vergi dönem sonu rakamlar dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.