Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2022 11:58 (Üye) Soru : selamlar bir bayan personelim 05-02-2019 tarihinden 24/12/2021 tarihine kadar firmamızda çalışmış ve sonra istifa etmiştir. Bizden sonra başka firmaya girip çalışmıştır. 13/04/2022 tarihinden 27/09/2022 tarihinde yine bizim firmamıza gelip çalıştı. 03/09/22 tarihinde evlendi .. 27/09/22 tarihinde istifa ederek çıkışın verdik. bu durumda evlilik tazminatı var mıdır? Bilgi vermeniz rica olunur. sayg. Cevap:Sayın, Kadın işçiler, evlendikten sonra bir yıl içinde iş sözleşmesini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar.Bu düzenlemeye istinaden kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle, kadın işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, işçinin işten ayrıldıktan (iş sözleşmesi kıdem tazminatı almasını hak etmeyecek şekilde sona erdikten) bir süre sonra evlenmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, birinci koşul işçinin iş sözleşmesinin devam etmesi ve ikinci koşul ise, iş sözleşmesi devam eden kadın işçinin evlenmesi halinde, bir yıl içinde medeni kanuna göre evlendiğini belirterek işverenden kıdem tazminatını istemesi gerekmektedir. Şeklinde bilgi vermiştiniz. sorum şu şekilde: şirketimizde 1 yıl çalışmamıştır yine de tazminat kazanır mı? 05/02/2019-24/12/2021 istifa ederek ayrıldı 13/04/22-28/09/22 arasında 1 yıl çalışmışlığı yoktur. 03/09/22 tarihinde evlendi tazminat istiyor bizden ne yapmamız gerekir? acilen bilgi vermeniz rica olunur. sayg.

Cevap : 1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin 5. Fıkrası “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi” halinde kadına işçiye her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Çalıştığı işyerinde bir yılı doldurduktan sonra bu hakkı elde edebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.