Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2022 20:40 (Üye) Soru : merhaba.elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin istisna ile ilgili uygulama başladı mı? Başladı ise işverenleri nasıl yararlandırabileceğiz? Teşekkürler

Cevap : 7 Ekim 2022 tarihinde TBMM gündemine giren “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile diğer düzenlemeler yanında çalışma hayatına ilişkin olarak da; İşverenlerce çalışanlara nakit olarak verilen yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmının gelir vergisinden müstesna tutulması, İşverenlerce çalışanların 1.000 liraya kadar elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerinin ödenmesi amacıyla sağlanan menfaatlerin sigorta primi ve gelir vergisinden istisna edilmesi, Öngörülmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.