Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2022 09:51 (Üye) Soru : Merhaba, kat karşılığı kendi arsasını müteahhite veren bir şahısa, 24 adet daire verildi. 24 daire değer artış kazancı olmayacağı için, şahısa 2022/08 döneminde 2. sınıf gelir vergisi mükellefiyeti açtım. 3 ay içerisinde 7 daireyi sattı ve 3.720.000 şu an cirosu var. kalan daireleri de bu yıl ve önümüzdeki yıl satacak satamazsa kiraya verecek. şahsın müteaahitlik belgesi ve emlak yetki belgesi olmadığına göre, böyle bir durum için 1.000.000 e defter geçiş haddi ile muhatap olur mu? sadece tek bir arsasını bir defaya mahsus kat karşılığı verdi. Başka arsası da yok. Özüyle, SORU :1 yetki belgeleri olmayan bu şahsın 01.01.2023 te bu kişi e deftere geçmek zorunda mı? Eğer zorunda ise gerekçesini kısaca not düşermisiniz. SORU 2 : kendisine kat karşılığın da 24 daire kalan bir kişiye mükellefiyet açmak ile hata mı yapmış oldum ? selamlarımla

Cevap : 1-VUK 535 sayılı Genel tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır. “7- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler." Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere "yetki belgesi "kavramı söz konusu değildir. bu neden ile; Müşteriniz 01/01/2023 den itibaren e-defter tutacaktır. 2- Mükellefiyet açılması doğru ve hukuki bir karardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.