Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.11.2022 09:57 (Üye) Soru : İhale ile işler alan bir şirket, kazandıkları ihalelerin sözleşmelerine istinaden nakit temini için bu sözleşmeleri faktoring firmasına temlik etmektedir. Temlikler iş bitmeden ve faturalar kesilmeden yapılmaktadır. Örneğin, ABC hastanesinin ihalesini 1milyon TL.ye kazanıyor ve sözleşme imzalıyor. Sonra bu sözleşme tutarını(hali hazırda fatura/faturalar kesilmedi) karşı tarafında onayına istinaden XYZ faktoringe temlik yapıyor ve karşılığında 900bin TL ve 100bin faktoring faturası alıyor. Bu işlemin muhasebe kaydı nasıl olmalı?

Cevap : Sözleşme temlikleri için muhasebe kaydı olmaz. Faktoring firması faturası 780 hesapda giderleştirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.