Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.11.2022 13:31 (Üye) Soru : Merhaba , Yemek ücretinin nakdi olarak ödenmesi konusunda son durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap : MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” Açıklama: Nakit olarak ödenen yemek ücretlerinde 2022 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 55,08 TL (51 TL+KDV %8) Yürürlük tarihi : a) 2 nci maddesi yayımını izleyen ayın başında, (01.11.2022) yürürlüğe girer.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.