Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.11.2022 12:06 (Üye) Soru : Sayın ilgili, SMMM yurtdışında yaptığı eğitim masrafını gider ve kdv indirim konusu yapabilir mi. bu fatura için Kdv 2 beyannamesi vermeli mi ?

Cevap : Yurtdışında alıanan Mesleki eğitim için GVK 68/1 maddesi gereği genel gider olarak kayıtlara alınır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, 6/b maddesinde de, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği belirtilmiştir. Bu itibarla; yurt dışındaki firmadan alınan ve yurt dışında faydalanılan eğitim hizmeti KDV'nin konusuna girmemekte olup, verginin konusuna girmeyen işlemler nedeniyle yapılan ödemelere ilişkin sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi verilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.