Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.11.2022 13:24 (Üye) Soru : Merhaba, 50 kişi ve üzeri işçi çalıştıran bir işletmenin ssk ve iş kanunu yönünden farklı yükümlülükleri var mıdır?

Cevap : şverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli çalıştırmak zorundadırlar. 50’den fazla çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30.12.2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun göre, sonradan kayıt yükümlüsü olan ve çalışan sayısı 50’den çok (takvim yılı içinde en az 7 ay 50 ve üzeri çalışanı olan) veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den çok olan gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’ den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları için kayıt yükümlüsü olduğu tarihten itibaren 30 günlük sürede VERBİS sistemine kayıt olmak zorundadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.