Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.11.2022 17:59 (Üye) Soru : Bugünkü aşağıdaki soruma; Soru: Merhaba, Finansman gider kısıtlamasındaki kur farkı gideri ; döviz kredilerin değerlemesinden oluşan kur değerlemesi gideri ile ilgili sadece değil mi? Teşekkürler. Cevap:Sayın, Finasman gider kısıtlaması 780-656 hesaplar için yapılır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Cevap geldi, buradan tüm 656 hesabın olduğunu anlıyorumk, o zaman 646 hesap bakiyesi 656 hesap bakiyesinden mahsup edilecek mi?

Cevap : Resmî Gazete Sayı : 31491 Tarih 25 Mayıs 2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) TEBLİĞİN İLGİLİ BÖLÜMÜ AŞAĞIDADIR. 11.13.8. Finansman gideri yanında finansman gelirinin de bulunması durumu: Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle NETLEŞTİRMELERİ MÜMKÜN OLMAYIP finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.