Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.11.2022 10:22 (Üye) Soru : Ltd.Şirketi müşterim Mimarlık Faaliyeti sebebiyle Özel ve Kamu bankalarına Proje Hizmeti vermektedir. 601 ve 602 kodlarında Tevkifatlı Fatura kesmektedir Tevkifatlı KDV sebebiyle vergi dairesinden mahsuben Kdv iadesinde bulunmaktayız. 10.000 TL üstündeki KDV iade talebimizde tereddüt yaşamaktayız. 1) 601 Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüd Proje Hizmetleri adı altında kestiğimiz faturalardaki 10.000 TL ve üstü iadelerimizi nasıl alabiliriz? 2)602 Etüd,Plan,Proje,danışmanlık,denetim v.b. olarak kestiğimiz faturalardaki 10.000 TL ve üstü KDV iademizi nasıl alabiliriz? 3) Elektrik Proje ve Mekanik Proje adı altında hizmet aldığımız faturaların KDV iadesini alabilir miyiz? 4)Elektrik Proje ve Mekanik Proje adı altında hizmet aldığımız firmaların şirketimize kestikleri faturalarda Tevkifat olup olmadığı, 5)KDV iadesinde YMM Raporunun hangi hallerde gerekli olduğu konusunda yardımlarınızı talep ederim.

Cevap : 10.000 TL ve üstü iadelerimizi YMM raporu veya vergi inceleme raporu ile alabilirsiniz. Elektrik Proje ve Mekanik Proje adı altında hizmet aldığınız firmaların şirketimize kestikleri faturalarda KDV Tevkifı olacaktır. Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenlemesi, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin 3.2.2. bölümü Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler kapsamında değerlendirilecektir. Öte yandan, yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.01/03/2021 Tarihinden itibaren TÜM KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır. KDV mükellefine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetlerinin tevkifata tabi tutulmayacaktır..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.