Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.11.2022 09:47 (Üye) Soru : ALIŞ TATİHİ 13.09.2022 ARAÇ BEDELİ 1.551.389,11 ÖTV 930.833,47 KDV MATRAHI 2.482.222,58 KDV 446.800,06 TOPLAM ARAÇ BEDELİ 2.929.022,64 tl lik bir binek otomobil aldık ,şirketimizin iştigal konusu araç alım satım işleri değil ,aracı muhasebeleştirirken kdv ve ötv yi direk gider yazarak kayda almadım ,maliyete ekledim Muhasebe kaydımı 254 araç alımı 430.000 tl 254 araç alımı (amortismanı kkeg ) yapılacak tutar 2.499.022,64 tl şekinde kayda aldım ,benim sorum amortisman ayırmak istemiyorum muhasebe kaydım bu şekilde kalabilir mi ? amortisman ayırmak zorundamıyım ,amortisman ayırmak istememe nedenim ,430.000 tl nin amortismanını gider yazabileceğiz diğer 2.499.022,64 tl ye isabet eden amortismanı kkeg gider yapacağız ,bu durumda çok fazla kkeg gider yazacağız ,bu şekilde yapmaktansa aracın tüm bedeli aktifte kalacak şekilde kayıtlarda kalsın istiyorum bu mümkün mü ? 311 nolu tebliğde örnekler var ama bu yönde bir örnek yok ,cevap yazarsanız sevinirim

Cevap : olarak dikkate alınacak tutar ( 24.780 – 21.500) = 3.280 TL 3 aylık Amortisman gider kaydı ----------------31/03/2022------------- 760 / 770 21.500 689 (KKEG) 3.280 257 24.780 --------------/-------------------------- 2)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP, GİDER YAZILMASI HALİNDE : 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 200.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. Örnek: (Z) LİMİTED Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2022 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 300.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 150.000 TL ÖTV ve 81.000 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (150.000 + 81.000) = 231.000 TL, 2022 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 200.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 31.000 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre; Binek otomobilin vergisiz bedeli: 300.000 TL, Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 231.000 TL. Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 200.000 TL. KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 231.000 - 200.000 = 31.000 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------15/01/2021------------- 760 / 770 200.000 689 (KKEG) 31.600 254 300.000 102 531.600 --------------/--------------------- Satın Alınan Yeni Binek Otomobilin 2022 Birinci Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ÖTV+KDV hariç iktisap bedeli (2022 ) 300.000 TL’yi aşan yeni binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın ancak bu tutara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre; Amortisman tutarı: (300.000×0.20)x(3/12)= 15.000 TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (200.000/300.000)*15.000 =10.000 TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 15.000-10.000 =5.000 TL 3 aylık Amortisman kaydı ----------------31/03/2022------------- 760 / 770 10.000 689 (KKEG) 5.000 257 15.0000
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.