Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.11.2022 15:37 (Üye) Soru : Merhaba Mükellef ilgisizlikten dolayı eski mali müşavirinden tüm defter ve belgelerini kendisi teslim aldı ve türmob sözleşmesini de eski müşavir mükellefin isteği ile sona erdirdi. Defterlerini 1 ay sonra sözleşme yapmamız için bize getirdi. Defterleri mükellef kendisi teslim aldığı için yeni mali müşavirin eski mali müşavirle devir teslim tutanağı imzalaması gerekir mi?

Cevap : Müşteri; defter ve belgelerini meselek mensubundan tutanak ile teslim almış ise,Ayrıca meslek mensupları arasında tutanak yapılması gerekmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.