Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.11.2022 09:19 (Üye) Soru : Satış yapılan dönemin KDV Beyannamesi düzenlenirken; Serbest bölgede bulunan şubemizdeki satışlarımızı ; Merkezimizden Yurtdışına satışlarımıza da eklenerek - beyannamenin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle beyan edilmektedir. Bu konu ile ilgili bağlı bulunduğumuz vergi dairesinin KDV iade servisi : " Serbest bölgede bulunan şubemizdeki satışlarımızın KDV Beyannamesinde yer almaması gerekmektedir." demesi nedeniyle tereddüt yaşamaktayız, Bu konuyla ilgili açıklayıcı bilgi talep etmekteyiz

Cevap : Vergi dairesini düşüncesi yanlıştır. Neden yer almamasını düzenleyen mevzuatını sorunuz. Kişisel yorum ile uygulama yapılmaz. Hukuki neden olması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.