Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.11.2022 13:47 (Üye) Soru : MERHABA Türkiyede herhangi bir şekilde adresi olmayan Çinli bir firmadan Türkiye temsilcisi olarak ücret geliri elde eden bir şahısın elde ettiği ücret gelir vergisinden muafmıdır iyi çalışmalar

Cevap : GVK nun 23/14. Maddesi aşağıdadır. Md.23/14. a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; GV den istisnadır. Yukarıdaki hükme göre istisna uygulanmaz. Ücret den GV ve DV kesintisi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.