Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.11.2022 16:46 (Üye) Soru : Merhaba, binek araç gider kısıtlaması uygulamasında 689 kullanılacakmı acaba, yoksa sadece nazım hesaplardamı takip edilip kar a eklenecek ?

Cevap : Nazım hesaplar ; "Takip" hesapları olup , Aktifi ve Pasifi etkilemez. Kullanılması zorunlu hesaplar değildir. 689 hesap ise kar / zararı etkileyen hesaptır. Kullanılması zorunludur. 689 (KKEG) kayıtlarda yer alır.Mali karın (Vergi Matrahı) belirlenmesi için Geçici vergi ve Yıllık Beyananmeye eklenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.