Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.11.2022 17:35 (Üye) Soru : Ortakları 3 gerçek kişiden oluşan bir avukatlık ortaklığı açılışı yaptım. Ortaklar için sadece gelir ve geçici vergi mükellefiyeti açıldı. Avukatlık ortaklığı için ise Sadece kdv ve muhtasar vergi mükellefiyeti açıldı. 1.sorum; Türmob sözleşmemi nasıl düzenleyeceğim ? Sadece avukatlık ortakllığı için mi aracılık sorumluluk sözleşmesi gireceğim, Yoksa 3 ortağa ayrı ve avukatlık ortaklığı için 1 adet ayrı olmak üzere toplam 4 adet sözleşme mi gireceğim. 2.sorum; Smmm makbuzu düzenlerken ortakların her birine ayrı, avukatlık ortaklığı için ayrı bir makbuz mu düzenleceğim. Ve bu makbuzlarda kdv ve stopaj durumu nasıl olacak. Şimdiden teşekkür ederim. 2.sorum ; Smmm makbuzu düzenlerken hepsine ortakların her birine ayrı , avukatlık ortaklığı için ayrı bir makbuz düzenleceğim. Ve bu faturalarda kdv ve stopaj durumu nasıl olacak. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 1-Türmob e- birlik sisiteminden Ortaklık adına Mesleki hizmet sözleşmesi düzenlenir. 2-GİB aracılık ve sorumluluk sözleşmesi ise; Ortaklık adına ve her ortağa ayrı ayrı sözleşme düzenlenir.(4 sözleşme)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.