Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2022 12:48 (Üye) Soru : Limited şirket olarak mükellefimiz toplam 35-40 personeli ekonomik nedenlerden dolayı Aralık ayı sonunda işten çıkışını yapmayı planlıyor.Bu durum toplu çıkarma hükümlerine göre değerlendirilirmi?İzlenecek yol ve bildirimler hususunda bilgi vermenizi rica ederiz.

Cevap : İş Kanununda işyerinde işçi çıkarılmasının “toplu işten çıkarılma” olarak değerlendirilebilmesi için işverenin “…ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işten çıkarmayı…” istemesi gerektiği belirtilmiştir. Yine madde metninde toplu işten çıkarma tanımın yapılabilmesi için işçi sayısı koşulunu ortaya koymuştur. Bu kapsamda söz konusu kanun maddesinde işten çıkarmanın toplu işten çıkarılma sayılabilmesi için; * 20 ile 100 arasında işçi çalıştırılan işyerlerinde, en az 10 işçinin, * 101 ile 300 arasında işçi çalıştırılan işyerlerinde, en az yüzde 10 oranında işçinin, * 301 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde ise en az 30 işçinin işten çıkarılması öngörülmüştür. Bununla birlikte söz konusu işçi çıkarımlarının aynı tarihte veya toplam bir aylık süre içerisinde olmak kaydıyla farklı tarihlerde yapılması durumunda toplu işten çıkarmadan bahsedilebilecektir. Bu kapsamda işveren işçiyi işten çıkarmayı planladığı tarihi dikkate almalı ve bir ay içerisinde aynı veya farklı tarihlerde iş akdini sonlandırabileceği çalışan olup olmadığının tespitini yapmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.