Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2022 12:47 (Üye) Soru : 1000 TL YAKACAK YARDIMI PEERSONELE NASIL YANSITILACAK BORDRO İLE Mİ BUNUNLA İLGİLİ NASIL BİR UYGULAMA İZLENECEK

Cevap : 09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte işçilere yapılacak ödemelerde yeni istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir.Bu düzenlemeyle birlikte 2022/11,12. aylar ila 2023/1,2,3,4,5,6. aylarda işçilere ödenecek olan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık aylık toplam 1.000 TL’lik ödemeler gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.