Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2022 11:02 (Üye) Soru : Soru: Limited şirket olarak mükellefimiz toplam 35-40 personeli ekonomik nedenlerden dolayı Aralık ayı sonunda işten çıkışını yapmayı planlıyor.Bu durum toplu çıkarma hükümlerine göre değerlendirilirmi?İzlenecek yol ve bildirimler hususunda bilgi vermenizi rica ederiz. ÖNCELİKLE BU SORUMUZA GERİ DÖNÜŞ YAPTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.Fakat bu girişime başlamadan önce (sorumuzda belirttiğimiz üzere) hangi kurum yada kuruluşlara bildirim yapmamız gerektiği VE dikkat etmemiz gereken hususların neler olduğu konusunda bilgi vermenizi rica ediyoruz.Şimdiden tekrar teşekkür eder,saygılar sunarız.

Cevap : İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. Çalışanlar madde 17 hükümlerine göre işten çıkarılacak ise; yani iş sözleşmesinin feshi haklı neden ağırlığında değil de ancak geçerli neden ağırlığında olan ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sebebiyle yapılan fesihler toplu çıkış kapsamında yer almaktadır. İşten ayrılışı 04 koduyla yapılan çıkışlar, toplu çıkış kapsamında yer alır İş Kanunu Md. 29/5 uyarınca fesih bildirimleri işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden itibaren otuz gün sonra hüküm doğurur. İşveren belirtilen kurumlara yapmak zorunda olduğu bildirimden sonra iş sözleşmesi feshedilecek her işçi ye de ayrıca bildirimde bulunmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.