Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2022 09:31 (Üye) Soru : Merhabalar, geçmiş yıllarda ödenmeyip matraha ilave edilen SGK Primleri bu yıl ödendi. Sorum bu ödemenin giderleştirilmesi ile ilgili. Bu tutar beyanname üzerinden indirilecekse beyanda hangi kısımda indirilecek? Başka türlü nasıl gider kayıt edilecek.

Cevap : ÖDENMEMİŞ SGK PRİMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI _________________ / _______________ (7’ li Hesap Grubu) …. 360.Ödenecek Vergi ve Fonlar Hes …. 361.Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri …. 335.Personele Borçlar Hesabı …. “Ücret Tahakkuk Kaydı” _________________ / ___________________ Tahakkuk ettirilen SGK Prim borç asıllarının, dönem sonunda ödenmemeleri nedeniyle ilgili oldukları hesap döneminde 7’li veya 9’ lu hesaplarda “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak dikkate alınmış olmaları gerekir. Buna göre, Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin “İşçi veya İşveren Payı” olup olmamasının bir önemi yoktur. 361 veya 368 nolu hesap bakiyesinde bulunan prim tutarları toplu olarak dikkate alınması gerekmektedir. ________________ / ______________________ 361.Ödenecek SGK Primleri ….. 368.Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlükler ….. “Ödenmeyen SGK Primi” ___________ / ___________________ 950.Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ….. 951.Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı ….. “Mali Kara Eklenmesi” ________________ / _________________________ Burada çalışmış olan nazım hesaplar beyanname üzerinde gösterilmelidir. Böylece hem muhasebenin temel ilkeleri gereği ve gerçek durumu yansıtması için ödenmeyen sigorta primlerinin yevmiye kaydında gider olarak görülmesi sağlanmış, hem de ödenmemiş olan sigorta primleri mali kâra geçişte gider olarak dikkate alınmaması sağlanmış olmaktadır. Ödenmemiş sosyal güvenlik primleri dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen giderlere aktarılacak tutara, yıl sonunda yukarıdaki gibi kaydedilen tutarın yanında, varsa Ocak ayı geçmesine rağmen ödenememiş olan Aralık ayı primlerinin de dahil edileceği tabiidir. SGK PRİMLERİNİN ÖDENDİĞİ DÖNEMDEKİ MUHASEBE KAYDI __________ / _____________________ 368.Vad.Geçmiş Ertelenmiş ….. 102.Bankalar ….. “Ödemenin Yapılması” ___________/ _______ ______________________________ / _______________________________ 960.İndirilecek Gelirler Hesabı ….. 961.İnd.Gelirler Hesabı Karşılığı ….. “Ödemenin Yapılması” _________________ / _______________________________ Ödenmemiş sigorta primlerinin ödemenin yapıldığı yılda mali kârın tespitinde “indirim” olarak dikkate alınabilmesi için, ilgili olduğu dönemde ticari kazancın tespitinde indirilmiş olmakla birlikte mali kâra ilave edilmiş olması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.