Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2022 09:00 (Üye) Soru : Merhaba, Ocak ve Şubat/2022 aylarında kesilen ama tarafımıza ulaşmayan serbest meslek makbuzlarının ekim/2022 muhtasar ve kdv bildirimlerinde dikkate almamız makbuzu kesen tarafın stopaj iadesine engel oluşturur mu?

Cevap : Hazineye intikal etmeyen verginin iadesi olmaz. Söz konusu makbuzların kayıtlara alınıp, bayannameler pişmanlık hükümlerine göre verilmesi ve vergilerin ödenmesi halinde iade veya mahsup söz konusu olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.