Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2022 10:39 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Limited şirket ortağı 2 kişi 1 tanesi şirket müdürü emekli olan bu kişiler asgari ücret oranında huzur hakkı almak istemekteler. Bu durumda asgari ücret oranında gelir vergisi istisnası olduğundan gelir vergisi stopaj ödemeyecekler fakat, emekli oldukları için sgk primi ödemeleri gerekecek midir?

Cevap : Huzur hakkı 193 GVK ya göre 61’inci maddesine göre huzur hakları ücret olarak nitelendirilmekte ve stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup olmadığı hususu sigortalıların statüsüne göre belirlenecek olup kişiler, huzur hakkı ödenen veya ödenecek yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulacaktır. Ancak anılan kişiler hizmet akdi ile çalışmamakta yani 4-1/b kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.