Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2022 09:25 (Üye) Soru : Sayın Danışman Merhaba, Sigorta Acentelerinin döviz cinsinden düzenlemiş oldukları poliçelerin ödeme gününde lehte yada alehte oluşan kur farkları için alıcı/satıcı tarafından kur farkı faturası düzenlenmesi gerekmekte midir? Oluşan kur farkı doğrudan kur farkı gelir/gideri olarak kapatılabilir mi? Görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Kur farkı faturası düzenlenecek. Fark ; 646 veya 656 hesapda takip edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.