Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2022 13:19 (Üye) Soru : Merhaba, geçici 32 kapsamında yeniden değerleme yapacağız mukellefımıze. 264. özel maliyetler hesabı yeniden değerlemeye tabi mi? Gecıcı 31 kapsamında dahildi fakat gecıcı 32 kapsamında da dahil ediliyor mu?

Cevap : VUK geçici 31. maddenin açıklamasını düzenleyen VUK 530 sayılı Genel tebliğde "özel maliyet" bedeli için YD yapılabiileceği şeklinde düzenleme olmasına rağmen Geçici 32. madde için yayımlanan VUK 537 sayılı VUK genel tebliğde böyle bir düzenleme yok. Konu hakkında Özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.