Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.11.2022 14:15 (Üye) Soru : merhabalar, yakacak yardımı ile uygulama detayına ihtiyacım var? 1-eskiden beri uygulanan yakacak yardımı bu düzenleme ile vergi dışı kalabilir mi ? 2-1000 tl için damga vergisi matrahına ekleyip damga vergisi ödeyecek miyiz ? ? İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar, mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmemesi ve gelir vergisinden istisna edilmesi sağlanarak bu ödemeler teşvik edildi. (Geçici Madde 1)

Cevap : 7420 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz. (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. YÜRÜRLÜK TARİHİ : 09/11/2022 Yakacak yardımı yasanın yürürülüğe girdiği tarih olan 09/11/2022 den itibaren 1.000 TL sgk priminden ve GV den istisnadır. Öteden beri yapılsa da bu tarih dikkate alınır Madde metninde DV istisnası olmadığı için DV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.