Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.11.2022 07:23 (Üye) Soru : merhaba ,kamu ve özelde çalışan kişilere doğalgaz destek ödemesi yapılacak diye bır haber okuduk.asgari ücretli lerin maaşından kesilen 178.40 tl gelir vergisi ile sgk priminden kesilen454.60 tl artık alınmayacak.bu kapsamda 633 tl lik ödeme çalışanların maaşlarına eklenecek diye bir haber okuduk.bu haberde yazılanlar dogrumu boyle bır uygulama varmı?

Cevap : İşçiye ödenen Elektrik ve Doğalgaz yardımlarında yeni istisnalar… Yapılan yeni düzenlemeler ile Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektrik ve Doğal Gaz Yardımları İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma gideri olarak 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır. 7420 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce çalışanlara yapılan ayni ve nakdi yardımlardan gelir vergisi alınmaktadır. Covid -19 ile yaygınlaşan evde çalışma modeli ile birlikte Elektrik, Doğalgaz gibi enerji tüketimini karşılamak üzere işverenlerce yapılan bu tür ödemelerden gelir vergisi ve SGK primi alınmayacaktır. Nakdi Yemek Yardımları Yapılan düzenlemeyle, işverenlerce, iş yerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacaktır Yapılan ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.